Dịch vụ thu hồi nợ

Dịch vụ thu hồi nợ là thu hồi khoản tiền mặt bao gồm nợ gốc và lãi cho một khoản

Đi đòi nợ cùng ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt đưa tỉ lệ nợ xấu xuống dưới

Hotline: +84977888875
SMS: +84977888875 Message facebook Zalo: +84977888875