Đòi nợ Song Việt – Thương hiệu uy tín 2017

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới, các doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng và từng bước khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm của mình. Hình ảnh doanh nghiệp thông qua định vị sản phẩm, nhãn hiệu, tạo nên thương hiệu uy tín cho doanh nghiệp đối với thị trường, người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ngày 08/10/2017, Công ty TNHH Đòi Nợ Song Việt đã vinh dự nhận Top 100 doanh nghiệp uy tín do Chương trình đánh giá và truyền thông THƯƠNG HIỆU UY TÍN sản phẩm chất lượng – dịch vụ tin dùng 2017 – lần IV trao tặng.

Hotline: +84977888875
SMS: +84977888875 Message facebook Zalo: +84977888875